รัฐเร่งเปิดลงทะเบียนรับผู้ค้าล็อตเตอรี่เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาล็อตเตอรี่เกินราคา

กองสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่งเปิดลงทะเบียนรับผู้ค้าล็อตเตอรี่เพิ่ม เพื่อเเก้ไขการขายล็อตเตอรี่เกินราคาเป็นจำนวนมาก ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยมีความเห็นชอบ

สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการประชุมหารือกัน โดยจะกำหนดนโยบายและปรับปรุงบัญชีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยกันใหม่ เพื่อเเก่ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา80บาท โดยจะพิจารณาตัดสิทธิของข้าราชการ นอมินี และกลุ่มคนตายออกไป พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ค้าตัวจริงเข้ามาขึ้นทะเบียนได้ ผ่านการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเห็นด้วยกับการที่สำนักงานสลากฯ จะเปิดขึ้นทะเบียนผู้ค้าสลากฯ รายย่อยเพิ่มเติมทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาพ่อค้าคนกลางนำสลากไปเกร็งกำไรเพื่อไปขายต่อให้ผู้ค้าสลากต้องขายเกินราคา จะทำให้คนขายลอตเตอรี่ตัวจริง มีโอกาสเข้ามารับสลากฯราคาต้นทุนใบ 70.40 บาทจากสำนักงานโดยตรงไปขายต่อใบ 80 บาท เพราะปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่คือพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อสลากกันไว้ก่อนแล้วจึงนำไปขายต่อสู่พ่อค้าแม่ค้าอีกที ทำให้ราคาสลากไม่สามารถขายในราคา 80บาทได้ วิธีนี้น่าจะช่วยให้สลากฯขายได้ตามกฎหมายมากขึ้น แต่ไม่เห็นด้วยที่จะไปยกเลิกสิทธิกับผู้ค้าที่มีชื่ออยู่เดิม หรือไปไล่จับคนขายรายย่อยที่รับมาต้นทุนแพง เพราะเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เสนอให้รัฐบาลเพิ่มปรมาณการซื้อของสลากต่อคน เดิมสามารถจำหน่ายได้คนละ 5 เล่มต่องวด ให้เพิ่มได้เป็นคนละ 10 เล่มต่องวด เพื่อให้เพียงพอต่อการขายและรายได้ของผู้ค้าด้วย เพระาแต่เดิมจำหน่ายได้แค่คนละ 5 เล่ม ทำให้ทางผู้ค้าล็อตเตอรี่ต้องไปรับเพิ่มจากพ่อค้าคนกลางอีก จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการค้าล็อตเตอรี่เกินราคา

และควรเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของล็อตเตอรี่ เพราะเดิมจำกัดแค่ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย เพียงช่องทางเดียว แต่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงความเห็นว่าควรเพิ่มเป็นธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

และอีกหนึ่งสาเหตุคือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรปรับเพิ่มเพดานการพิมพ์ล็อตเตอรี่ให้เกิน 100ล้านฉบับต่องวด เพื่อให้ล็อตเตอรี่ไม่ขาดตลาดเเละเพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อเป็นอีกส่วนนึงที่จะลดปัญหาล็อตเตอรี่เกินราคา

“ปัญหาลอตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ของมีไม่พอขายทำให้เกิดการเก็งกำไรกันมาก ดังนั้นทางที่ดีรัฐบาลควรจะขยายเพดานพิมพ์ลอตเตอรี่เพิ่มให้พอ พร้อมกับเปิดเสรีให้คนขายตัวจริงมาขึ้นทะเบียน  และซื้อจองกันได้ไม่ต่ำกว่าคนละ 10 เล่ม ซึ่งน่าจะช่วยตัดวงจรการเก็งกำไรลอตเตอรี่จากพ่อค้าคนกลางได้ นอกจากนี้ยังอยากเห็นรัฐเร่งแก้ปัญหาสลากฯรวมชุด เพราะเป็นหนึ่งในตัวการทำให้ลอตเตอรี่แพง โดยวิธีแก้ไข ควรเปลี่ยนแปลงระบบการพิมพ์ไม่ให้มีการเรียงเลขทั้งหมด 100 ล้านใบ จากปัจจุบันที่มีการพิมพ์แบบคละเลขบางส่วน และเรียงเลขอยู่บางส่วน”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*